Şirketlerde yıldız ekip kurmak hayal mi? Bu sorunun birçok boyutu var elbette. Bu yazıda yıldız ekip için doğru kişiyi işe almak üzerinde duracağım. Önce, gelin şirketimiz için yıldız ekip ne demek bu soruya yanıtla başlayalım. 

Şirketimiz için A+ aday özgeçmişlerini tarayarak bulduğumuz en iyi okullardan mezun, pozisyona göre belki oldukça tecrübeli olan adayların bizim için de yıldız ekip arkadaşımıza en yakın profil olduğunu düşünmek ne derece doğru? Şirketimizdeki boş pozisyon için genel kabul görmüş A+ kişi, bizim için pekâlâ doğru eşleşmeyi temsil etmiyor olabilir. 

Dolayısıyla önceliğimiz en az teknik yeterlik ve özgeçmiş kadar aşağıdaki hususları da karşıladığında yıldız ekip kurmak için doğru yoldayız demektir. 

 • Şirket kültürüne uyum
 • Ekip içindeki etkileşimi
 • Muhakeme kabiliyeti
 • Yeniliğe ve öğrenmeye açıklık
 • Etik yaklaşım
 • Önceliklendirme
 • Yaratıcılık

Tüm bunları nasıl değerlendirebiliriz diye sorarsanız, tam da bu amaca hizmet eden DISC davranış profili testlerini işe alım sürecinize dahil edebilirsiniz. D.I.S.C.’i, ilk olarak “Emotions of Normal People” (Normal İnsanların Duyguları) kitabıyla 1928 yılında tanımlayan ve teorisini ortaya koyan kişi, yalan makinasının mucidi Dr. William Moulton Marston’dır. 

Temel olarak DISC profili değerlendirmesi için aşağıdakiler sayılabilir.

 • DISC stilleri eşit derecede değerlidir.
 • Herkes 4 DISC stili ile bezenmiştir. 
 • DISC stilimiz yaşam deneyimimiz , eğitimimiz ve olgunluk fakörlerinden etkilenir. 
 • İşe alımda adayların DISC Stillerini öğrenmek onların önceliklerinin, gelişim alanlarının ve yatkınlıklarının ne olduğunu anlamamızı sağlar . 
 • DISC’I kullanarak hangi profillerden bir yıldız ekip kurabileceğimizi daha etkili bir şekilde değerlendirebiliriz. 

DISC dışında ActionCOACH işe alım sürecinde kullandığımız ve çok etkili sonuçları olan Grup mülakatlarının kullanımı da yine yıldız ekip kurmak isteyenler için mutlaka uygulamaya alınmalı. Bununla birlikte bu görüşmenin şu şekilde yönetilmesi de kritik

 • Mülakatta adayların birbiriyle rekabete sokulduğu, somurtkan ve tek yönlü bir işe alım süreci kesinlikle isteğimiz tarzı temsil etmiyor. Aksine, adayların şirket yöneticilerini tanıma, soru sorma ve başvurdukları şirketi daha iyi anlamalarını sağlamak bu oturumun amaçlarından biridir. Dolayısıyla çalışmak istedikleri şirkete karar verme haklarını destekleyen demokratik bir ortam sunulmalıdır.
 • Adaylar grup olarak bir konuyu değerlendirme, fikir yürütme ve sonucunu ifade etme gibi konularda işbirliği yaparlar. Bu şekilde ekip içi iletişim, iş yapış tarzları, önceliklendirme, liderlik, yaratıcılık gibi hususlarda değerlendirme yapılması mümkün olabilir.
 • Mülakat sonunda tüm adaylar güzel bir ekip çalışması ve deneyimle ayrılacakları için Şirket markamız için de güzel bir oturum gerçekleştirilmiş olur.

Yıldız ekip kurmak isteyen şirketler için bir notum daha var ki o da belki üzerinde en az düşündüğümüz konuyu temsil ediyor. İşe alım ilanı! Evet şayet şirketimiz yıldız bir ekip kuruyorsa, iş ilanımız da böyle bir ekibin parçası olmak isteyen doğru hedef kitleyi çekmeli ki işe alım sürecini sağlıklı bir şekilde yürütebilelim.

Şirketinizde üst lige çıkmak için başka hangi gelişim alanları ve fırsatlar var? Bilmek isteyenler İşletme Analizi hizmetimden faydalanabilir. 

Şirketiniz için hayaliniz bir üst lig hatta sonunda süper lig ise, ekip en kıymetli yatırımınız ve sermayeniz. Dolayısıyla yıldız ekip için öncelikle işe alım sürecinizi burada aktardığım konularda gözden geçirerek bir başlangıç yapabilirsiniz. İşe alım sonrası süreç için ayrı bir yazıda tekrar buluşalım. 

Sevgiyle ve sağlıcakla kalın

Belma Öztürk Gürsoy

ActionCOACH İşletme Koçu