Hayatta hedeflerle yol almak size ne ifade ediyor? Kontrolümüz dışındaki olayların ve belirsizliğin etkisini düşünüp hedef koymakta zorlanan, hatta faydasına inanmayan tarafta mısınız? Ya da “..gün bitiyor, ay bitiyor, yıl bitiyor, durmaksızın çalıştığım halde işim bir yere varmıyor” hayıflanmasını çok sık yapar mısınız? Durumunuz buysa, size bilimsel olarak kanıtlanmış Retiküler Aktivasyon Sistemi’nin (RAS) işleyişinin hedeflerle ve odaklanmayla bağlantısından bahsetmek istiyorum. İlgilenilmesi gereken onlarca iş varken odağımızda belirli hedefler varsa, beynimiz bu hedeflere yönelik bilgi, fırsat ve olanakları fark etmemizi sağlayan bir filtre sistemini aktive eder. Bir nevi algıda seçicilik sağlar. İşte işletmemizde ekip olarak bu yetimizden faydalanabilmemiz için de hedeflere ihtiyacımız var.

Hedeflerle yönetimde kullanılan pek çok yöntemden biri OKR metodolojisidir. OKR en genel tanımıyla hedefler ve bunlara ulaşmamızı sağlayacak seçilmiş temel sonuçlardır. OKR yaklaşımı en önemli kaynağımız olan zamanı doğru yönetip, önemli olana odaklanarak katma değerli çıktı üretmek amacıyla pek çok şirket tarafından kullanılmaktadır.

Hedefler (Objectives)

“Ne elde etmek istiyorum?”, “Nerede olmak isiyorum?” sorularının cevabıdır. OKR’ler izlenebilir ve değiştirilebilir olmalıdır.

Anahtar Sonuçlar (Key Results)

Belirlenen hedeflere “Nasıl?” yol alınacağını tanımlayan ölçülebilir bir metriktir. Anahtar Sonuçlar, belirlene hedefler için başarı ve motivasyonun yardımcı gücüdür.

İşte birkaç örnek:

Örnek Hedef: Trakya bölgesinde satış lideri ol

KR 1: Trakya bölgesinde yeni müşteri oranını %40 arttır

KR 2: Mevcut satış temsilcisi başına satışların %50 oranında artmasını sağla

KR 3: 5 firma ile stratejik işbirliği yap.

Örnek Hedef: Müşteri hizmetleri servisini mükemmelleştirerek müşteri memnuniyetini artır.

KR 1: Kritik düzeydeki sorunları 2 saat içerisinde çöz

KR 2: Müşteri memnuniyet oranını %25 iyileştir.

KR 3: Destek ekibinin günlük ortalama ticket kapatma oranını %30 arttır.

Örnek Hedef: Optimum stok seviyesini sağla

KR 1: Sipariş işleme süresini 24 saate düşür

KR 2: Müşteri bekleyen sipariş oranını %4’den %2’ye düşür

KR 3: Yüksek sezon ortalama teslimat süresini 7 günden 5 güne düşür.

Örnek Hedef: Üründeki tasarım kaynaklı sorunları minimuma indir 

KR 1: Her ay en az 20 testi yap 

KR 2: Bug sayısını %20’den aşağı çek.

KR 3: Kullanıcı testlerinde %80 başarı oranını sağla.

Gördüğünüz üzere, yalın net hedefler ve bunları destekleyen anahtar sonuçları tespit etmek hiç de zor değil. Ancak gelelim bir de madalyonun diğer yüzüne. OKR metodolojisi ve diğer hedeflerle yönetim yöntemleri hangi durumlarda sınıfta kalıyor?

  • Komplike hedefler belirlenmişse ve ekip ile paylaşılan ortak amaç ile uyumu net değilse,
  • Şirket stratejileriyle desteklenmiyorsa,
  • Gereken sıklıkta ölçülmüyor ve raporlanmıyorsa,
  • Şirketteki mevcut durumda ilerleme sağlayıcı değilse,
  • Sorumluluk veriliyor ancak yetki ve inisiyatif sağlanmıyorsa,
  • Şirket içi yapıcı geribildirim verme ve hesap verebilirlik kültürü yerleşmemişse, hedeflerle yönetim istenilen sonuçları üretmekte yetersiz kalabiliyor.

Bir işletmedeki yenilenen veya ilk kez uygulamaya alınan her konuda olduğu gibi OKR ler ile yönetimin verimliliği de bir iyileştirme sürecini gerektiriyor. Üstelik bu süreç insan kaynağı, sistem, liderlik ve ölçme değerlendirme gibi bütünsel bir bakış açısıyla sürekli gözden geçirilmeye açık.

İşte böylelikle işlerin RAST gitmesine bel bağlamaz, şirketimizin ve ekibimizin RAS’ını aktive edebiliriz.

Sevgiyle kalın.

Belma Öztürk Gürsoy

ActionCOACH İşletme Koçu