Ekonomik durgunluk dönemlerinde stratejik kararların sağlıklı olarak alınması hayati önem taşır. Özellikle gelir düşüşleri ve belirsizliklerin arttığı bu dönemlerde, işletmeler iş kolundan çıkma veya devretme gibi alternatifleri değerlendirebilir. Bu yazı, bir iş kolundan çıkmanın 5 temel kriterini ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, işletme sahiplerine bu kritik dönemde nasıl adım atmaları gerektiği konusunda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

Öncelikle ne tür gelişmeler bir iş kolundan çıkmanız gerektiğinin emareleri olabilir? Bazı örneklerle başlayalım.

 1. Karlılıkta Sürekli Düşüş: İş kolunuzda uzun vadeli ve sürekli bir karlılık düşüşü varsa ve bu durumu düzeltmek için etkili bir strateji geliştiremiyorsanız,

2. Pazar Değişiklikleri: İş kolunuzun faaliyet gösterdiği pazarda büyük değişiklikler meydana geldiyse ve bu değişikliklere uyum sağlamak zor ise,

3. Mali Sorunlar: İş kolunuz, ekonomik durgunluk veya diğer faktörler nedeniyle ciddi finansal sıkıntılar yaşıyorsa ve bu sorunları çözmek için yeterli kaynak bulunmuyorsa,

4. Stratejik Uyumsuzluk: İş kolunuz, işletmenizin genel stratejisiyle uyumsuzsa ve bu uyumsuzluğu çözmek mümkün değilse,

5. Rekabet Baskısı: İş kolunuz, yoğun rekabet nedeniyle istenilen seviyede rekabetçi olamıyorsa ve rekabet avantajınızı kaybetmişseniz,

6. Yatırım ve Geliştirme Zorlukları: İş kolunuzun rekabetçi kalabilmesi için gereken yatırım ve geliştirme kaynaklarını sağlamakta zorlanıyorsanız,

7. Yeniden Yapılandırma İhtiyacı: İş kolunuzun temel bir yeniden yapılandırmaya ihtiyacı varsa ve bu yapılandırmayı gerçekleştirmek mümkün görünmüyorsa,

8. Yetersiz Performans: İş kolunuz uzun süredir yetersiz performans gösteriyor ve bu durumu düzeltemiyor veya geliştiremiyorsanız, iş kolundan çıkmayı değerlendirmeniz gerekiyor olabilir.

Peki bir iş kolundan çıkmakla ilgili değerlendirmeyi yaparken, daha detaylı ele almanız gereken 5 öncelikli başlık neler? Bunlara bir göz atalım.

 1. Ekonomik Durumun Detaylı Değerlendirmesi Ekonomik durgunluğun iş kolunuza etkisini anlamak için:
 • Gelir düşüşünün boyutunu ve süresini belirleyin.
 • Kar marjlarınızda görülen azalmayı nicel olarak değerlendirin.
 • Nakit akışınızı aylık ve yıllık olarak analiz edin.
 • Finansal sıkıntıların kısa ve uzun vadeli etkilerine ilişkin bir öngörü çalışması yapın.
 • Borç ödeme kapasitenizi dikkatlice değerlendirin.

2.Karlılık ve Gelecek Potansiyel Gelecekteki karlılığı öngörmek ve riskleri anlamak için:

 • Farklı senaryolara göre karlılık projeksiyonları oluşturun.
 • Müşteri taleplerinin gelecekteki potansiyelini tahmin edin.
 • Rekabetin gelecekteki etkilerini göz önünde bulundurun.
 • Maliyet artışlarını ve bunların karlılığınıza etkilerini hesaplayın.
 • Yatırım gereksinimlerini ve geri dönüş sürelerini hesaplayın.

3. Alternatif Stratejilerin Gözden Geçirilmesi İş kolundan çıkmak yerine alternatif stratejileri incelemek için:

 • Yeni pazar segmentleri veya ürünler hakkında araştırma yapın.
 • İşbirlikleri veya ortaklıkların avantajlarını ve risklerini değerlendirin.
 • Maliyet düşürme fırsatlarını tespit edin.
 • Alternatif stratejilerin uygulanmasının gerektirdiği zamanı hesaplayın.
 • Bu stratejilerin gelir artışı ve maliyet düşüşü potansiyelini hesaplayın.

4.Rekabet ve Pazar Analizi Rekabet ve pazarın gelecekteki durumunu değerlendirmek için:

 • Rakiplerinizin stratejilerini inceleyin ve rekabet avantajınızı belirleyin.
 • Pazarın büyüme potansiyelini nicel olarak analiz edin.
 • Müşteri davranışlarını ve taleplerini detaylıca inceleyin.
 • Pazardaki büyüme fırsatlarını ve tehditleri belirleyin.
 • Rakiplerin değişen stratejilerinin işletmenize etkilerini analiz edin.

5.Satış veya Devralma Olanakları İş kolunu satma veya devretme seçeneklerini değerlendirmek için:

 • Finansal durumunuzu net bir şekilde ortaya koyun.
 • Potansiyel alıcı veya yatırımcıları araştırın ve değerlendirin.
 • İş hukuku ve vergi danışmanlarından profesyonel yardım alın.
 • İşletmenizin değerini doğru bir şekilde belirlemek için profesyonel yardım alın.
 • Olası satış veya devralma sonuçlarını finansal ve yasal olarak değerlendirin.

Yukarıdaki açıklamaları ve maddeleri durumunuzu değerlendirmek için bir kontrol listesi gibi kullanabilirsiniz. Nasıl ki bir işe başlamak için doğru zamanı belirlemek çok önemli ise, bir iş kolundan çıkmak için de doğru zamanlama bir o kadar önemlidir. Evet, vazgeçmek kolay olmayabilir. Bununla birlikte, bu çıkış aynı zamanda daha iyi fırsatlara odaklanacağımız bir başka kapıya da açılıyor olabilir.

Sevgiyle kalın

Belma Öztürk Gürsoy

ActionCOACH İşletme Koçu